Baletsku školu u Obrenovcu – danas CENTAR ZA SAVREMENU UMETNIČKU IGRU koja je osnovana 1982. godine, 1994. godine počinje da vodi Aleksandra Bulatović Stojanović. Kao svaki mlad čovek, željan eksperimenta i novih tendencija, u nastavu škole uvodi i tehnike savremene umetničke igre. Pedagoške metode nastave koje je Darinka Anđelić, osnivač Baletske škole u Obrenovcu,  postavila, primenjivane su i u narednim periodima: razvijanje kreativnosti kod dece, disciplinovan i profesionalni odnos prema radu, formiranje jedinstvenog kolektiva i, pre svega, prsustvo jake zajedničke stvaralačke energije.

Od 1996. do 2002. godine u školi, kao pedagog, rade Mirjana Stanojević, sa mlađim uzrastima, a Aleksandra Stojanović ostaje do danas umetnički direktor škole baleta u Obrenovcu, koji se danas zove Centar za savremenu umetničku igru „IDEA“. Posle 2002. godine, kao pedagozi u školi rade Ivana Urošević (2001 – 2002) i Ana Tepavčević (2005 – 2010).

Danas tim pedagoga čine: Aleksandra Stojanović, diplomirani istoričar umetnosti, kao vlasnik Centra za savremenu umetničku igru „Idea“, Nataša Ninković, operativni trener, koja je zaposlena kao pedagog od 2010. godine i Marija Ilić, diplomirani baletski igrač, od 2011. godine. Ali pre svega, tim čine svi igrači – i mlađi i starijii. Veliki lični pečat na rad škole su ostavili, pored pedagoga, i igrači, Jovana Bugarski, Dunja Stanković, Luka Živković, Nikita Zdravković, Katarina Katanić, Slađana Batinić, Sandra Gvozdenović,…

Veliki pomak u kvalitetu rada načinjen je 2006. godine kada vrhunski umetnik, Prvak baleta Narodnog pozorišta, Konstantin Tešea počinje da daje časove klasičnog baleta učenicima naše škole. Od 2010. godine, časove preuzima solistkinja Narodnog pozorišta u Beogradu Ružica Selenić Lončar i veliku zahvalnost dugujemo ovim umetnicima na doprinosu koji su dali u usmeravanju najtalentovanijih učenika na profesionalno bavljenje baletskom umetnošću.

Sve ove godine obeležene su čestim koncertima, gostovanjima na festivalima i takmičenjima. Bili smo učesnici revijalnih programa na mnogim sportskim manifestacijama, evropskim i svetskim prvenstvima u modernom baletu, snimali smo televizijske emisije, učestvovali u predstavama… Naš rad i kreativnost doživeli su potpunu afirmaciju 2007. godine u kojoj juniorska selekcija obrenovačkih balerina osvaja 1. mesto na Evropskom prvenstvu u Moskvi sa koreografijom „Olimpijske igre“. Kao solista Dunja Stanković osvaja zlatnu medalju. Ponosno, i sa velikom radošću, naše su balerine pevale državnu himnu nekoliko puta i držale Evropsko zlato.

Uspeha je bilo mnogo, ali lepota stvaranja, nove teme, koreografije, deca, njihove ideje čine suštinu rada u našoj Školi.

Baletsku školu u Obrenovcu – danas CENTAR ZA SAVREMENU UMETNIČKU IGRU koja je osnovana 1982. godine, 1994. godine počinje da vodi Aleksandra Bulatović Stojanović. Kao svaki mlad čovek, željan eksperimenta i novih tendencija, u nastavu škole uvodi i tehnike savremene umetničke igre. Pedagoške metode nastave koje je Darinka Anđelić, osnivač Baletske škole u Obrenovcu,  postavila, primenjivane su i u narednim periodima: razvijanje kreativnosti kod dece, disciplinovan i profesionalni odnos prema radu, formiranje jedinstvenog kolektiva i, pre svega, prsustvo jake zajedničke stvaralačke energije.

 

Od 1996. do 2002. godine u školi, kao pedagog, rade Mirjana Stanojević, sa mlađim uzrastima, a Aleksandra Stojanović ostaje do danas umetnički direktor škole baleta u Obrenovcu, koji se danas zove Centar za savremenu umetničku igru „IDEA“. Posle 2002. godine, kao pedagozi u školi rade Ivana Urošević (2001 – 2002) i Ana Tepavčević (2005 – 2010).

 

Danas tim pedagoga čine: Aleksandra Stojanović, diplomirani istoričar umetnosti, kao vlasnik Centra za savremenu umetničku igru „Idea“, Nataša Ninković, operativni trener, koja je zaposlena kao pedagog od 2010. godine i Marija Ilić, diplomirani baletski igrač, od 2011. godine. Ali pre svega, tim čine svi igrači – i mlađi i starijii. Veliki lični pečat na rad škole su ostavili, pored pedagoga, i igrači, Jovana Bugarski, Dunja Stanković, Luka Živković, Nikita Zdravković, Katarina Katanić, Slađana Batinić, Sandra Gvozdenović,…

 

Veliki pomak u kvalitetu rada načinjen je 2006. godine kada vrhunski umetnik, Prvak baleta Narodnog pozorišta, Konstantin Tešea počinje da daje časove klasičnog baleta učenicima naše škole. Od 2010. godine, časove preuzima solistkinja Narodnog pozorišta u Beogradu Ružica Selenić Lončar i veliku zahvalnost dugujemo ovim umetnicima na doprinosu koji su dali u usmeravanju najtalentovanijih učenika na profesionalno bavljenje baletskom umetnošću.

 

Sve ove godine obeležene su čestim koncertima, gostovanjima na festivalima i takmičenjima. Bili smo učesnici revijalnih programa na mnogim sportskim manifestacijama, evropskim i svetskim prvenstvima u modernom baletu, snimali smo televizijske emisije, učestvovali u predstavama… Naš rad i kreativnost doživeli su potpunu afirmaciju 2007. godine u kojoj juniorska selekcija obrenovačkih balerina osvaja 1. mesto na Evropskom prvenstvu u Moskvi sa koreografijom „Olimpijske igre“. Kao solista Dunja Stanković osvaja zlatnu medalju. Ponosno, i sa velikom radošću, naše su balerine pevale državnu himnu nekoliko puta i držale Evropsko zlato.

 

Uspeha je bilo mnogo, ali lepota stvaranja, nove teme, koreografije, deca, njihove ideje čine suštinu rada u našoj Školi.